free
registration, you can start now!

Privacy Policy

Privacy Policy

Application based on Triobo digital publishing software does not use any personal information when you download or use tablet magazines. All payment operations are provided by Apple Inc., (Privacy Policy). Issues can use tracking codes from third parties, like Google Analytics (more information).

Zásady ochrany osobních údajů

Aplikace vytvořená v systému Triobo digitální publikování neuchovává v souvislosti se stahováním ani používáním časopisů pro tablety žádné osobní údaje, pokud není uvedeno jinak (např. ankety nebo soutěže uvnitř časopisu). Veškeré platební operace jsou provozovány společností Apple Inc., více informací o schraňování osobních údajů naleznete na stránce Privacy Policy. Časopisy mohou používat kódy pro měření návštěvnosti internetových stránek třetích stran, např. Google Analytics.